Khái quát về công ty

Tập đoàn nước ngoài

Tên công ty công ty cổ phần ProntoNet
Đại diện giám đốc đại diện Ogi Masatsuna
Văn phòng số bưu điện: 950-2028, số nhà 2-13-2 koshinan, quận nishi, thành phố niigata
tel 025-201-2244
web https://www.prontonet.ne.jp/

Công ty con việt nam

Tên công ty Công Ty TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Đại diện CEO Ogi Masatsuna / COO Yoshizawa Takayuki
Văn phòng 9B Đưong Ton Đuc Thang, Ben Nghe Quan 1 Ho Chi Minh City
Web https://bellezavietnam.vn/
mail belleza.vietnam@gmail.com

Lịch sử

2018.03 việc nhượng quyền kinh doanh chính thức được thông qua
2018.04 nhượng quyền kinh doanh cho cửa hàng thứ nhất