Khái quát về công ty

Tập đoàn trong nước

Tên công ty công ty cổ phần IDEAL
Đại diện giám đốc đại diện Wada Ryo
Văn phòng số bưu điện 950–0087, 2-3-35 tòa nhà yama naga lầu 3, 4. ,
higashi o dori, quận chuu o, thành phố niigata
tel 025-250-5339
Web http://www.ideal-co.jp/

Tập đoàn nước ngoài

Tên công ty công ty cổ phần ProntoNet
Đại diện giám đốc đại diện Ogi Masatsuna
Văn phòng số bưu điện: 950-2028, số nhà 2-13-2 koshinan, quận nishi, thành phố niigata
tel 025-201-2244
web http://prontonet.ne.jp/

Công ty con việt nam

Tên công ty Công Ty TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Đại diện CEO Ogi Masatsuna / Tổng thống Yoshizawa Takayuki
Văn phòng 9B Đưong Ton Đuc Thang, Ben Nghe Quan 1 Ho Chi Minh City
Web https://bellezavietnam.vn/
mail belleza.vietnam@gmail.com

Lịch sử

2015.09 khai trương Material Cafe BANDAI STORE
2017.03 khai trương Material Cafe AEON NIIGATA MINAMI- SHOP
2018.03 việc nhượng quyền kinh doanh chính thức được thông qua
2018.04 nhượng quyền kinh doanh cho cửa hàng thứ nhất