2015.09.20 Material Cafe niigata bandai store đã đi vào hoạt động 2015.09.20 Material Café Opened Niigata Bandai store. 2015.09.20 Material Café 新潟万代店オープン 2015.09.01 Đã có trang web chính thức của công ty 2015.09.01 The homepage has been released. 2015.09.01 ホームページを公開しました。